MARIT VAN HEUMEN

#JEWELLERY DESIGNER
www.cargocollective.com/maritvanheumen

Marit van Heumen houdt zich bezig met het onzeker maken van zekerheden. Ze maakt objecten met een verhalende functie. Deze
objecten gaan vaak over menselijke gedragingen en het doorbreken van gewoontes daarbinnen. Met het vervreemden van kleine dingen in ons menselijke gedrag verkent ze de grenzen tussen het conventionele en het onbekende.

Deze visie is ook zichtbaar gemaakt in het project 'The human body is a cliché’, waarmee ze in 2015 is afgestudeerd aan de afdeling sieraadvormgeving van Maastricht Academie of Fine Arts and Design.  Met deze afstudeercollectie onderzoekt ze draagbaarheid, een factor die lichaam en object met elkaar verbindt. De objecten die ze heeft gemaakt, laten draagbaarheid deels toe, maar spreken dit ook tegen. Met de tegenstrijdigheid in het werk geeft Marit geen concrete antwoorden, maar visualiseert ze andere mogelijkheden om zo de gewenning in de relatie tussen lichaam en product te doorbreken.