VERENA KLEIN

#FASHION DESIGNER
verenaklein.tumblr.com

Met haar Bachelor-collectie 'THE SAGITTARIUS' studeerde Verena in 2015 af aan de Academy of Fine Arts and Design in Maastricht. Ook voor deze collectie is zij geïnspireerd door wilskrachtige, strijdvaardige vrouwen, die getekend zijn door passie en paradoxe.

Verena vindt dat in deze digitale wereld, de vraag "Hoe wil ik door de buitenwereld waargenomen worden?“ helaas belangrijker is geworden dan de vraag " Wie ben ik en wat wil ik bijdragen aan deze wereld?“.

Daarom zijn voor haar duidelijkheid, waarheid en oprechtheid van groot belang. Deze waarden wil zij ook door en in haar werk terug laten komen. Authenticiteit qua produceren, maar ook door haar constante en consistente keuze voor heel persoonlijke en intieme concepten.